Zergak eta Tasak

Zergak eta Tasak

 

 2016 urteko urtarrilaren 1etik aurrera, ondorengo Zergei buruzko Ordenantza fiskalen eranskina hauek aldatu dira:

1.  Ondasun Higiezinen Zerga:

Landalur zerga: Tipoa %0,69
Hirilur zerga: Tipoa %0,17

2.  Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen zerga.

ERANSKINA

Ibilgailuaren potentzia eta mota    Euro

a)  Turismoak:

 • 9 zaldi fiskaletik beherakoak:                       22,33 €
 • 9tik 11,99 zaldi fiskalera bitartekoak            45,10 €
 • 12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak          74,76 €
 • 14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak         104,84 €
 • 16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak         134,80 €
 • 20 zaldi fiskaletik gorakoak                         164,77 €

b)  Autobusak:

 • 21 plaza baino gutxiagokoak                       103,79 €
 • 21etik 50 plazara bitartekoak                      164,44 €
 • 50 plaza baino gehiagokoak                        184,80 €

c)  Kamioiak:

 • 1.000 kg karga baliagarritik beherako kamioia                         52,67 €
 • 1.000tik 2.999 kgra bitarteko karga erabilgarria dutenak        103,80 €
 • 2.999tik 9.999 kgra bitarteko karga erabilgarria dutenak        147,85 €
 • 9.999tik gorako karga erabilgarria dutenak                            184,80 €

d)  Traktoreak:

 • 16 zaldi fiskal baino ¬gutxiagokoak                                         21,99 €
 • 16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak                                          34,62 €
 • 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak                                           103,80 €

e)  Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandakoatoiak eta erdiatoiak:

 • 1.000 baino gutxiagoko eta 750 kg baino gehiagoko karga erabilgarria dutenak    21,99 €
 • 1.000tik 2.999 kgra bitarteko karga erabilgarria dutenak                                      34,62 €
 • 2.999 kgtik gorako karga erabilgarria dutenak                                                    103,80 €

f)  Bestelako ibilgailuak

 • Ziklomotoreak                                                                5,49 €
 • 125 cc.ra bitarteko motozikletak                                     5,49 €
 • 125 cc.tik 250 cc.ra bitarteko motozikletak                     9,42 €
 • 250 cc.tik 500 cc.ra bitarteko motozikletak                   18,92 €
 • 500 cc.tik 1.000 cc.ra bitarteko motozikletak                37,71 €
 • 1.000 cc.tik gorako motozikletak                                  75,44 €
2.-2016 urteko urtarrilaren 1etik aurrera, ondorengo Tasei buruzko ordenantza fiskalen eranskina hauek aldatu dira:
 

a)  Hilerriko Zerbitzua:

 • Gorpu dagoenean, hobitik ateratzea                                 70,00 €
 • Errautsak direnean, hobitik ateratzea                                10,00 €
 • Gorpua denean, hobian sartzea                                        40,00 €
 • Errautsa denenan, hobian sartzea                                     10,00 €
 • Nitxoaren kontzesioa 10 urterako                                  300,51  €