Agenda

2016ko urriaren 27an Ohiko Bilkura ospatuko da arratsaldeko 19:00etan

Ohiko Bilkura
26 OCT
Deiak

1.- 2016eko bilkurako akta onartzea hala balegokio.

2.-2017 urterako indarrean izango diren zerga eta tasen erabakia onartzea.

3.-Kale  baserriaren eraberritze eta bertan bost bizitza habilitatzeko  lanen  lizitazioaarautuko duen baldintza plegua administratibo teknikoari onarpena ematea, eta bide batez jendaurrean jartzea onartzea.

4.-Udaleko zuntz  optikoa eta  Wifi sarea kudeatzeko   hitzarmena  sinatzea  onartzea eta horretarako alkateari ahalmena ematea.

5.-Gizarte zerbitzu eta kultur  arduradunek eskualdean  aurkeztu duten kexa idatziari babesa ematea eta Aldundiari  aurkeztea.

6.-Kale eremuko 7 bizitzaren  habitabilitate baimena  onartzea.

7.-Eraikin berriko zerbitzuen antolakuntza lanen esleipena egitea, aurkeztu  diren proposamenak azterturik.

8.-Jaurlaritza eta udalaren arteko hitzarmena, elkarren arteko datuen  erabilera errazteko, sinatzea eta horretarako alkatea baimentzea.

9.-Orendaingo mapa  digitala lanak amaitu direla eta  faktura ordaintzea onartzea.

10.-Orendaingo web orrialdearen lanak amaitu direla eta  faktura ordaintzea.

11.- Alkateak azken bileretik hona  emandako ebazpenen berri ematea:

            2016-08: Ikaztegietari suak uztea

            2016-09 : Kale bizitzen hedapena gastua

            2016-10: Baso eskolako oinarrizko proiektua eskatzea

            2016-11: M.A. A. A lizentzia onartzea

            2016-12:Ministeritzaren  errekerimendua erantzutea

            2016-13:Gazta elkarteari lagutzta onartzea

            2016-14:M.J ren  lizentzi eskaera

            2016-15:Largarate txikiko lizentzia

            2016-16: A. eta J. Z lizentzi eskaera

            2016-17: Zuntz optikoaren  esleipen birmoldaketa

12.-Kreditu aldaketa.

13.-Galderak eta eskaera.