Publicador de contenidos
Atrás

Sarrerak: Eskubide onartuak 2016

2016eko sarrerak (372.706,54€)

 
 
Herritarrengandik 55.080,20 € %14,77
Ondare sarrerak 7.555,20 € %2,02
Laguntza arruntak 226.018,64 € % 60.64
Inbertsiotarako laguntzak 84.052,50 € % 22.57


Herritarrengandik????
 
Kontribuzioak 17.315,49 €
Ibilgailuak 10.095,99 €
Plusbalia 0 €
Eraikuntza 3.719,44 €
Jarduera Ekonomikoen Zerga 387,92 €
Tasak -
Zabor bilketa 7.748,56 €
Hilerria 0 €
Etxez-etxeko laguntza 2.727,55 €
Ikastaroak 1.238,28 €
Zoru publikoaren probetxamendua 2.532,10 €
Pilotalekuaren erabilera -
Itzulketak -
Aseguruak 5.249,48 €
Telefonikako konponketa -
Tolosaldeko mankomunitatea... -
Zaingo Ur Kontsumoa 4065,39 €


Ondara sarrerak
 

Ostatua 5.844,0 €
Elkartea 290 €

Laguntza arruntak
 
Zerga ez itunduak (Ministeritzak) 1486,29 €
Etxez etxeko laguntza (Aldundia) 16.438,21 €
Gizarte Larrialdiak (Jaurlaritza) 1371 €
Foru Fondoa (Aldundia) 204.011,95 €
Aldundia, Partaidetza 1500 €
Udalak. Wifi 322,66 €
Bestelakoak 2.188,53 €

Inbertsioetarako laguntza
 
Mapa munizipala 5.223,14 €
Aldundia. euskara 800 €
Eltxo Elkartea. Teilatuko laguntza 3.622,75 €
Aldunaldia kirola 10.567,50 €
Jaurlaritza. Liburutegiko laguntza 1.073 €
Erein 2015. Zuntz optikoa 34.822,59 €
Gazte eta nerabe 1016,00 €
Irisgarritasuna 4.163,10 €
Bestelakoak 1.564,50€